Jak se vyznat ve stupních krytí?

Určitě jste si u nějakých elektronických zařízeních všimli označení IP. Co ale takové označení znamená a jak se v nich vyznat? Jednoduše řečeno se jedná o odolnost elektronického zařízení vůči nebezpečnému dotyku, vniknutí cizího tělesa a kapalin. Zkratka IP vychází z anglického spojení Ingress Protection (ochrana proti vniknutí). Za touto zkratkou následují 2 čísla. První číslo v rozmezí 0-6, které značí ochranu proti vniknutí cizího předmětu. Druhé číslo v rozmezí 0-9 udává ochranu proti vniknutí vody. Nejvyšší možná ochrana je tedy IP69.

Pokud tedy plánujete elektronické zařízení používat ve vlhkém prostředí, např. v koupelně, určitě by mělo splňovat určité požadavky dle specifikace IP, aby nedošlo k poškození přístroje, ale především k nežádanému úrazu.

Podle použití zařízení se řiďte následující tabulkou. Výběr elektronického zařízení pro vás tak bude jednodušší a předejdete zbytečným komplikacím.

Stupeň krytí vůči vodě

Stupeň Ochrana
IPX0 Bez ochrany
IPX1 Proti kapající vodě (1 mm za minutu, v normální provozní poloze, doba zkoušky 10 minut)
IPX2 Proti kapající vodě (3 mm za minutu, ve 4 polohách vždy po 15° po náklonu od normální pracovní polohy, doba zkoušky 2,5 minuty na polohu)
IPX3 Proti stříkající vodě (10 litrů za minutu, voda stříká na zařízení v úhlu 60 ° vertikálně, doba zkoušky nejméně 5 minut)
IPX4 Proti stříkající vodě (stejné jako IPX4, jen voda stříká ve všech úhlech)
IPX5 Proti tryskající vodě (12,5 litrů za minutu, 6,3mm tryska tryská vodu na zařízení ve všech úhlech, doba zkoušky minimálně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metrů)
IPX6 Proti intenzivně stříkající vodě (100 litrů za minutu, 12,5mm tryska tryská vodu na zařízení ze všech úhlů, doba zkoušky minimálně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metrů)
IPX7 Proti ponoření do vody (hloubka 1 metr po dobu 30 minut)
IPX8 Proti ponoření do vody (za podmínek, které specifikuje výrobce)
IPX9 Proti teplé tryskající vodě pod vysokým tlakem

 

Stupeň krytí vůči pevným tělesům

Stupeň Ochrana před nebezpečným dotykem Ochrana proti vniknutí cizího předmětu
IP0X Bez ochrany Bez ochrany
IP1X Dlaní S průměrem větším než 50 mm
IP2X Prstem S průměrem větším než 12,5 mm
IP3X Nástrojem S průměrem větším než 2,5 mm
IP4X Drátem S průměrem větším než 1 mm
IP5X Libovolným předmětem Prachu částečně
IP6X Libovolným předmětem Prachu úplně

 

Co vám z nabídky voděodolných zařízení můžeme nabídnout?